Takım Olgusunun Çocuk Gelişimindeki Etkisi

TAKIM OLMAK

 

Birden fazla bireyin bir araya gelip ortak bir payda uğruna ortak bir şekilde hareket ettikleri topluluğa

takım denir . Basketbol gibi birden fazla kişiyle yapılan sporlarda takım olmanın önemi tartışılamaz

boyutlardadır . Bir basketbol takımını gerçek bir takım haline dönüştüren basamakları şöyle

sıralayabiliriz : Aidiyet bilinci , sevgi ve saygı , güven ve dayanışma .

Basketbol takımı olma yolundaki ilk basamak , aidiyet bilincidir . Bir takımdaki tüm üyeler kendini o

takımın bir parçası olarak görmek zorundadırlar . Takımın içindeki bir kişinin bile kendini o takıma ait

hissetmemesi o takımın daha yolun başında başarısız olacağını söylemek için yeterlidir . Tıpkı bir

arabanın 4 tekerleğinden birinin eksik olması durumunda o arabanın hiçbir yere hareket

edemeyeceği gibi …

Basketbol takımı olma yolundaki ikinci basamak ise sevgi ve saygıdır . Sevgi ve saygı , bir basketbol

takımı için en değerli ilkelerden biridir . Aile ortamının olmadığı bir takımdan gerçek bir başarı

hikayesinin çıkacağını söylemek pek de gerçekçi olmaz çünkü bir aileyi gerçek bir aile yapan en temel

şey aile içindeki bireylerin birbirlerine karşı duyduğu koşulsuz sevgi ve saygıdır .

Basketbol takımı olma yolundaki bir diğer önemli basamak , güvendir . Bir takım için her zaman işler

yolunda gitmeyecektir ancak o takımı içinde bulunduğu kriz ortamından çıkaracak da takımın ta

kendisidir . Örneğin maç içerisinde takım içindeki bir oyuncunun beş atışından da başarısız bir şekilde

sonuç aldıktan sonra takım arkadaşlarının o oyuncuyu altıncı atışında isabeti bulacağına duydukları

inancı göstermeleri gerekmektedir. Bir takım içerisinde güven ortamını yakaladıysanız takım içindeki

her birey hedefe giden yolda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyecek bir takımı oluştururlar .

Basketbol takımı olma yolundaki son basamak ise dayanışmadır . Arkadaşınızın kötü bir gününde

daha çok çalışarak onun açığını kapatıp takımın zarar görmesini engellemek sizin elinizdedir.

Unutmayın ki sizin de kötü bir gününüz olabilir, eğer o zaman da arkadaşlarınız size yardım

ediyorlarsa artık takım oldunuz demektir.

Bunların hepsini ele aldığımızda bir bireyin kişisel tatminlerini içinde bulunduğu takımın tatminleriyle

paralel bir eşiğe yerleştirdiği durumda ; takımın başarısı aynı zamanda takım içindeki bireylerin kendi

başarıları oluverir . Bu da sonu gelmeyecek başarılar zincirinin başlangıcını gösterir ki ; geriye birden

fazla insanın bir araya gelerek oluşturduğu bir başarı hikayesinin bir parçası olmanın vermiş olduğu

tadı çıkarmak kalır .

Yiğit OŞAN

Galatasaray Spor Okulları Bahçelievler Koordinatör

Share Now

Related Post

Leave us a reply