Ayka Yatenek Spor Kulübü Faaliyetleri

Ayka Yetenek Spor Kulübü olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında gerekli önlemleri almakla yükümlüyüz. Bu politika, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ve koruduğumuza dair detayları içermektedir.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

KVKK kapsamında, kişisel verileriniz, Ayka Yetenek Spor Kulübü tarafından işlenebilir. Kulüp, KVKK gereğince veri sorumlusu olarak kabul edilir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK'nın ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenir. Bu işleme amaçları, Ayka Yetenek Spor Kulübü'nün hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin sunulması, istatistiksel analizler ve müşteri memnuniyeti çalışmaları olarak sıralanabilir.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Ayka Yetenek Spor Kulübü ile iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, tedarikçilerle ve dış hizmet sağlayıcılarıyla, KVKK'nın belirttiği şartlara uygun olarak paylaşılabilir. Paylaşım amaçları, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçleridir.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanır. Bu veriler, hizmetlerin sunulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için toplanır. Toplanan veriler, KVKK'nın ilgili maddelerine uygun olarak işlenir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin şu haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Otomatik sistemler vasıtasıyla verilerin analiz edilmesine itiraz etme,

Zararın giderilmesini talep etme.

Bu hakları kullanmak için Ayka Yetenek Spor Kulübü'ne yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurular, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

f) İletişim Bilgileri

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi içeren başvuru formunu doldurarak Ayka Yetenek Spor Kulübü'ne gönderebilirsiniz. Başvuru adresi aşağıda belirtilmiştir.

Bahçelievler Mah. Mehtap Sok. No:36 Bahçelievler/İstanbul

Bu politikada yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt ederiz. Güncel olmayan bilgilerin neden olduğu herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz


Ön Kayıt

Takip Et
Whatsapp